CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Khi mua hàng khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản qua các số tài khoản sau:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Techcombank - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Họ và tên: Phạm Sơn Vũ

STK: 19029765453886

Chi nhánh Hà Nội

-----------------------------------------------------------------------------------

Vietcombank - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Họ và tên: Phạm Sơn Vũ

STK: 0991000024149

Chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vietinbank - Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Họ và tên: Phạm Sơn Vũ

STK: 108004691709

Chi nhánh Láng Hòa Lạc, Hà Nội